manuel mera

Eleccións trascendentais no Brasil

Efectos dos que nen as potencias hexemónicas (Estados Unidos e aliados) se salvan, mais que golpea con gran dureza aos países da periferia, daquela as migracións masivas, polos cambios climáticos, polo papel cada vez máis marxinal na escala de valor, polas intervencións externas, o intercambio desigual...Neste contexto hai que entender a importancia de que un partido progresista por vez primeira governe Colombia, e o salto político que implicaría que triunfase Lula da Silva no Brasil, tanto por formar parte dos BRICS como porque se trata da 9ª economía do mundo (en termos de capacidade de merca), empatada con Francia e o Reino Unido.

Lembranza dun militante exemplar

Lembremos que a Fronte Obreira impulsou os xermolos sindicais en varias cidades, e destes xurdiu en maio de 1975 o Sindicato Obreiro Galego e o Eixo como seu voceiro.O nacemento do SOG, e doutros sindicatos, como a UTEG, puxo as bases da que sería a máis forte das organizacións do nacionalismo e do sindicalismo hoxe na Galiza, á CIG.  Esta  central en recoñecemento renomeou a súa fundación de estudos e formación sindical, como: “Fundación Moncho Reboiras para o estudo e a divulgación da realidade social e sindical na Galiza”.Moncho era unha persoa disciplinada, aberta ao debate, de fácil relación cos demais.

A inflación e o búmerang das sancións

Por se non abondase toda alternativa ao carbón, petróleo e gas ruso implicará un maior custe, como xa acontece coa enerxía que procede de Estados Unidos, en beneficio de potencias como China e India, que melloran en competitividade, fortalecendo o proceso de desprazamento da centralidade económica cara Asia do leste.

Alxeria e Galiza, para alén do gas

Resulta evidente que, no nacionalismo galego como en todos os movementos da esquerda da época, foi grande a incidencia das loitas de emancipación nacional do momento.

Cambios que non se poden frear

Esta actitude antidemocrática de Washington, de ser xuíz e parte, non acadou a complicidade (ou os medos) doutros momentos, o que deixa en evidencia o cambio que se está a producir no mundo porén tamén an América Latina e o Caribe.

Non abonda con cambios formais

Ademais, tampouco evitan o aumento das contradicións, das guerras, da represión e da explotación baixo novas formas.

A Construtora Naval e a primeira folga xeral galega

Os operarios pedían que se construíuse cando menos un barco, para dar unha saída transitoria e evitar os ceses, confiando en que se superaría a crise.

Os cusates da globalización e a guerra

Nos vindeiros meses será central como se reparta entre clases e territorios o custo da globalización e da guerra.

Sáhara: bater no máis débil

Daquela que todo indique que a cuestión migratoria sexa máis unha escusa que unha contrapartida real (e o referente a Melilla, Ceuta e Canarias?).

Rachou a corda

En principio Biden consigue dividir o mundo en bloques, xa que Rusia non será illada de China e doutros países, recuperando o dominio da maior parte do planeta.

Xogando coa verdade

Na procura der vender máis armas, de substituír a Rusia no mercado do gas, de aumentar a dependencia dos países de Europa occidental, desviar a atención das contradicións internas, así como desacreditar á imaxe das potencias emerxentes e erguer muros ao avance dun mundo multipolar e institucións internacionais non sometidas a Estados Unidos.O tremendo desta situación é que mentres todos os focos dos medios reproducen o movemento de tropas e como se alenta a confrontación, mesmo a costa da situación económica e social da Ucraína (e da rexión), esquécense feitos que son de suma gravidade.

Investimentos esenciais para saír da crise (sistémica)

A esta altura resulta evidente, tendo en conta a superficialidade co que se trata o tema, que os fondos da UE vanse adicar a impulsar grandes proxectos corporativos para que se manteña no posíbel o proceso de centralización e concentración da economía e do poder, aproveitando a necesidade imperiosa de descarbonizar a actividade produtiva e avanzar na dixitalización.

Galiza e a teoría da dependencia

A Teoría da Dependencia é unha ferramenta imprescindíbel para entendermos en toda a súa amplitude as consecuencias dos procesos de colonización, do papel subalterno na cadea de valor no económico, mais tamén no cultural e lingüístico, e mesmo na interpretación histórica, respecto da periferia.

Melloras parciais e máis folgos á flexibilidade

A gran aposta do pacto seica é rebaixar da temporalidade, mais con que salarios e en que condicións laborais é o interrogante, tendo en consideración que se consagra a flexibilidade laboral, confirmase a redución da contía dos despedimentos e a facilidade para facelo por causas económicas, así como desligarse do convenio en vigor.

Cambiar mentres estamos a tempo

en moi pouco tempo, malia que a vacinación acadou unha porcentaxe moi grande, estamos asistindo á unha nova onda da pandemia e, aínda que se lle queira botar a culpa á variante surafricana, o certo é que o número de contaxios por esta cepa é mínimo, polo momento.

Esmagados pola cadea de valor

Non se pode negar que é un bo dato, máxime cando a ocupación acada taxas superiores ás de 2019.

Dando folgos á confrontación

As responsabilidades non son só de Estados Unidos, Rusia e China, xa que o que faga a Unión Europea pode inclinar a balanza.

Faltan profesionais?

aínda que despois recoñecen que unha parte destes profesionais puideron emigrar na procura de mellores condicións laborais.

Afganistán servirá de lección

Mais a cuestión de fondo, e diso non se salva ningún dos países que participaron na ocupación, é que esta resultou un fracaso.

SMI, cómpre un aumento real e xusto

O aumento do SMI é de xustiza e positivo para dinamizar a economía ao dar pulo ao consumo.

1 2 3 4 5