manuel mera

Esmagados pola cadea de valor

Non se pode negar que é un bo dato, máxime cando a ocupación acada taxas superiores ás de 2019.

Dando folgos á confrontación

As responsabilidades non son só de Estados Unidos, Rusia e China, xa que o que faga a Unión Europea pode inclinar a balanza.

Faltan profesionais?

aínda que despois recoñecen que unha parte destes profesionais puideron emigrar na procura de mellores condicións laborais.

Afganistán servirá de lección

Mais a cuestión de fondo, e diso non se salva ningún dos países que participaron na ocupación, é que esta resultou un fracaso.

SMI, cómpre un aumento real e xusto

O aumento do SMI é de xustiza e positivo para dinamizar a economía ao dar pulo ao consumo.

A culpa é de China

Polo tanto, o máis destacábel é que no comercio internacional se recuperou máis rapidamente das consecuencias económicas do covid-19 que outras nacións.

Será o común o tele-traballo?

Tamén é evidente que o tele-traballo, entendido como aquel que se realiza na casa do asalariado/a, representa unha modificación das condicións laborais habituais e necesitaba dunha regulación especifica.

Reboiras, activista exemplar

Moncho Reboiras foi unha desas persoas que o deron todo por Galiza, ate a súa propia vida, sen pedir ren en troque.

Cando prima o curto prazo

Do que non hai dúbida é que este reparto contentou a todas as partes, deixando nun segundo plano neste tema e por este ano as diverxencias estratéxicas.

Igualdade e solidariedade

Por esta razón a loita pola hexemonía entre potencias está máis viva que nunca, como expresión das contradicións entre as clases sociais e entre os países.

Máis atrevemento ou cambio de imaxe?

O tempo dirá se esta mudanzas danlle resultados ao PSOE para remontar unhas expectativas electorais que lle eran desfavorábeis, en beneficio da dereita.

China e o mundo multipolar

A rapidez coa que China controlou a pandemia e recuperou a actividade económica é un exemplo cando se compara coa resposta que están a dar outras potencias cun maior desenvolvemento social, como é o caso de Estados Unidos, Alemaña, Xapón, Reino Unido, Francia...

Moitas declaracións e solucións que non chegan

Non se estará a usar este choque como unha escusa para deixar podrecer a situación, para non facer ren?

Revolta popular en Colombia

Polo tanto, esta revolta popular en Colombia marca un antes e un despois, e terá consecuencias inmediatas e a longo prazo.