manuel mera

Revolta popular en Colombia

Polo tanto, esta revolta popular en Colombia marca un antes e un despois, e terá consecuencias inmediatas e a longo prazo.