xosé maría dobarro

Mandar e calar

recoñézome como amante do fútbol desde a máis tenra infancia, desde que teño recordos, se ben estimo que non cheguei ao grao de nacer berrando gol, ao xeito de todos os uruguaios, como, obviamente, de xeito metafórico e/ou hiperbólico, ten escrito Eduardo Galeano nesa delicia de libro que é El fútbol a sol y sombra (1995), e tamén noutros lugares.

Paradoxos

Unha destas é a de ser bilingüe, por ter que usar o oficial de cada Estado e outro dos oficiais da Unión.