e

Somos diferentes

Pois semella que si, que España é diferente e que, xa que logo, os españois somos diferentes tamén.

Da dor allea

España é a fronteira Sur, pero é a fronteira de toda Europa e ten que ser defendida pola totalidade da Unión.

Sindicalismo y sedentarismo

Cuando esa conjunción se produce sentimos que la sociedad toma las riendas y busca encauzar sus problemas desde la justeza en la razón que las anima, porque las causas o son justas o no son causas, sino excusas.Fruto de este compromiso en la justeza de su reivindicación, se inició en el seno de la GC y la PN un movimiento reivindicativo, en la apariencia de naturaleza salarial, pero que en el fondo pone sobre el tapete la necesidad de ordenar y equiparar libertades y derechos en todos los territorios, entre ellos, a igual trabajo, igual salario.

Os erros galegos de Pablo Iglesias

Un partido a quen tentou subordinar propoñéndolle unha coalición liderada por él propio, no que constituiu o último dos seus erros políticos.Na Galicia, Pablo Iglesias aproveitou a desafección inmobilista coa que o BNG enfrontou no 2011 o 15-M (como ven de observar aqueladamente o analista político David Rodríguez) situando Podemos como miolo pensante e forza directiva da nova política galega, dende baleiras apelacións a respecto da personalidade nacional de Galicia, mais sen integrar na súa análise de base a realidade económica, social e política do noso País e proxectando a falsa idea de que os problemas das clases medias e traballadoras eran comúns en todo o Estado.

De Madrid

Poñamos que falo de Madrid –como cantou Sabina e Antonio Flores- ese lugar especial e particular, tan igual e tan diferente.

Vaia mundo!

Porque quen lle garante que o diñeiro que investiu en determinada empresa non foi utilizado por ela para comprar bonos doutra que realiza actividades ben diferentes.

A escolla de Barrabás

Larrabás, no noso idioma é substantivo masculino que define ao home que comete actos criminosos e ao varón ou neno que fai falcatruadas ou trasnadas.

A horta e alma súa

Son como un entretemento, unha distracción para algúns que pretenden labrar a terra sen saber que queren plantar nela, sen saber que poden ou deben sementar, sen saber que non saben.El estaba alí tranquilamente sentado.

O novo Plan Ferrol?

Mentres o 10 de marzo a comarca participaba na mobilización a prol da industria local, o presidente Feijóo estaba en Madrid, pero para unha cousa diferente.

Do intolerable

Pero se ademais a actuación inadecuada afecta a un Goya, e os protagonistas son Esperanza Aguirre e o seu home, nun momento no que exercía de Presidenta da Comunidade de Madrid, Membro do Patronato do Museo do Prado, e que para máis inri tamén fora Ministra de Cultura uns anos antes, polo tanto máxima responsable da defensa e salvagarda do patrimonio cultural de todos, a cousa adquire cualificacións que non permiten nin xustificacións nin defensa.

Vacinacións

As vacinas salvaron á humanidade de moitas calamidades, así que debemos confiar en que estas que apuntan á diana do covid-19 acerten plenamente e en pouco tempo este pesadelo pase a ser historia.

Adicción sen substancia

Non só para permitir o acceso ao xogo dos máis novos, aínda que sexa na modalidade de diñeiro virtual, senón tamén para asegurar a súa fidelidade e seguimento da plataforma ou empresa en cuestión.Datos que exixen reacción.

Poesía salvaxe

Había tempo que non o escoitaba en directo -si o fago de cando en cando en versións gravadas, que non é o mesmo, claro- e tiña certo medo -somos dun tempo, el algo máis novo- de atopar unha voz avellentada.

Moita leria e pouca claridade

E estas non son cuestións que se podan tratar e resolver con leria e pintando espellismos.

P portugués

O certo é que a maioría dos estudantes de portugués non están en Galicia, senón na autonomía de Extremadura.

Eva

Teño que dicir que tódolos días a recordo, non en balde compartimos catro anos de noivado, cincuenta e catro de matrimonio con luces e sombras, supoño que como todos, tres fillas e catro netas.Fillas e netas teñen a súa propia vida polo que nestes intres, tócame, aos meus anos, vivir só e a soidade non e fácil de aturar.

Nacionalidades históricas

Teño escoitado que en España hai tres nacionalidades históricas: Cataluña, Euzkadi e Galicia, mais nunca escoite as razóns que xustificaran a definición de Cataluña e EuzKadi como “nacionalidades”, o que non quer dicir que non has haxa, senón que eu non has coñezo.

Todo sea por no discriminar vocales

Lo mismo, en una próxima intervención, Montero completa el ciclo e incluye “escuchadis y escuchadus”.

O tren Ferrol-Coruña

Si, non estábamos nin na axenda.Pero, se hai quen se pode “apuntar o tanto” é precisamente o actual alcalde de Ferrol, Ángel Mato.

Sentidiño... cada vez máis

E sobre todo moito ánimo porque, sen ningunha dúbida, non tardará moito en desaparecer da nosa vida o que, en gran medida, depende de todos nós

1 2 3 4 5