Luís Celeiro

Amor, benvido sexa!

Así é como se coñecen, como se queren e como se xuntan moitas das parellas actuais e, como o farán, moitas máis no futuro.

Tempo de castañas

Son, as castañas galegas, un magnífico produto para aqueles que queren comida sa.Outubro, novembro e decembro son meses que marcan o tempo da recolleita e da preparación das castañas, para que teñan bo sabor e boa presenza, con textura e cor.

Ti, a quen votas?

Parece evidente que se deben respectar ás persoas, ás que votan e ás que se absteñen, ás que se dedican á política e ás que cambian de voto cando lles peta.

Fume, para cortinas

O fume de cozas das uces, de cepas das viñas, de piornos da piorneira, de leña seca ou de leña verde é fume que vai para a fumeira ou para secar os chourizos ao fumeiro.

Parar, para seguir

Segundo os informes deste grupo, todo indica que a humanidade é causante destes cambios desafortunados que inciden tamén na conducta social.

As mesmas oportunidades

As previsións din que para o ano 2050 o mundo dará acubillo a dous mil millóns máis e, en 2100 poderán ser once mil millóns de persoas as que vivan e malvivan no planeta.

Outro andazo, a pindemia

A pindemia, como di a Tía Manuela, “é un andazo, como calquera epidemia”.

Ninguén espera na estación

É para que poidan presumir de eficiencia os programadores, os que deseñan, os que mandan e, mesmamente, os que gobernan.

A peste esténdese polos despachos

Camilo José Cela referiuse nalgunha ocasión á ditadura do funcionario, unha peste que se estende polos despachos e pode matar a quen lle toque.

Eidos con sucos de historia

Eidos con sucos de historia auténtica, guiados polo esplendor dos camiños que acaban en Santiago de Compostela.

Escusas por milleiros

Efectivamente, como di a Tía Manuela, “non hai formación, nin razóns, nin interese xeral, pero escusas, cadaquén ten as que queira, milleiros para cada ocasión”.