XOSÉ CASTRO RATÓN

O taboleiro de xadrez climático

É urxente unha reacción máis contundente e acelerada de freo, á que debe sumarse a concienciación social e unha fundamental educación ecolóxica.