Servizos bancarios

Houbo un tempo que entrar nun banco a facer calquera xestión era sinónimo de que formabas parte da sociedade. Incluso había quen escoitaba o que tiñas que dicir e podías ir á hora que che conviña. Agora -dáme igual a entidade bancaria – aquilo está máis baleiro que a estepa siberiana. De feito, xa é un sitio incómodo para calquera cidadán de Ferrol.

Se vostede ten a oportunidade de cancelar unha hipoteca e con ela o seguro de vida que garántelle ao seu banco que sempre vai cobrar, síntoo. Non recibirá ningún parabén por cumprir con tantos anos de facer contas. O primeiro será apercibirlle que debe vostede sumar un novo seguro ou aumentar as contribucións a ese fondo de pensións privado que vostede non quería.

Todo isto, disfrazado de “transición dixital”. É dicir, para ter os nosos cartos temos que “converternos” no persoal do propio banco e dar as grazas, porque isto é a “modernidade”...


Servizos bancarios

Te puede interesar