Xeración

|

Dise que a actual é unha xeración perdida e hai quen fai chistes á súa conta e lles chama a xeración dos “nin-nin” por aquilo de que nin estudian, nin traballan. Supoño que esa será unha moi pequena minoría que poda vivir á conta dos seus maiores, algo que non durará sempre e que rematará por incluílos no grupo de desesperados, aqueles da outra serie de “nin”, que nin poden independizarse, nin poden fundar un fogar e formar unha familia, nin encontrar un traballo digno, nin albiscar un futuro aceptable e xa nin confían en nada nin en nadie, nin conservan a esperanza de se poder realizar como persoas; ou nese outro grupo de “nin”, que nin poden manter á súa familia, nin poden pagar a hipoteca, nin teñen quen lles dea traballo. Se isto non se amaña axiña, coido que non será só unha a xeración perdida, o que nos levará a unha situación xeral de pobreza, como resultado desta despiadada guerra económica na que nos teñen mergullados. Oxalá que non sexa así.

Xeración