O Camiño Inglés: agora chámase Andaina

|

De tódalas rutas xacobeas, o Camiño Inglés, orixinado arredor das Rutas Marítimas que levaban aos peregrinos do Norte de Europa aos portos das rías da Coruña e Ferrol, é o único que percorre unha soa provincia, o que debería significar unha vantaxe funcional para o seu desenvolvemento. 
Mesmamente, a ruta que comeza en Ferrol supera os cen quilómetros, polo que se consigue directamente a “Compostela” ou Credencial da viaxe, cousa que para lograla desde A Coruña puxéronse en práctica diversas falcatrúas. 
 Malia que a facareña estrutura municipal de Cultura, Turismo e Patrimonio de Ferrol non deixa claro quen é responsable da posta en valor do Camiño Inglés, cumpre salientar certo labor da Concellería de Patrimonio, coa posta en marcha no porto da Oficina do Peregrino, anque un chisco escasa de información. O asunto do selado da “Compostela”, que moitos peregrinos demandan por razóns relixiosas e culturais, está mal xestionado pola Igrexa. No tema do demandado Albergue na Casa do Mar, a pasiva actitude da Autoridade Portuaria é un auténtico baldón para a nosa cidade. 
 Madia leva que o Camiño Inglés non debe atravesala ruinosa rúa de Curuxeiras no interior do barrio de Ferrol Vello. 
O Camiño debe percorrela rúa do Espírito Santo, para seguir logo pola Praza Vella e a rúa San Francisco, camiño do barrio da Madalena. Precisamente na rúa Espírito Santo atopábanse a antiga igrexa de San Xiao e o medieval peirao da Cruz, histórico lugar de comezo do Camiño Inglés. 
 Entrementres nesa rúa segue en pé o edificio que albergou o vello Hospital de Peregrinos (até cando sen que lle coloquen unha placa que lembre a súa  histórica función); outrosí alí levántase a monumental Sala de Armas do Arsenal (deica que a Armada sexa incapaz de cambiala desleixada porta de ferro e de remedialo descoido do seu xardín exterior). 
 Ende ben é cada vez maior o número de peregrinos que chegan a Ferrol. Entre a piñata das asociacións e entidades culturais de Ferrol, soamente o Club de Montaña e a Asociación de Veciños da Madalena traballan seriamente a prol do Camiño Inglés. As demais entidades, algunhas delas cobrando unha boa subvención do Concello, chámanse andaina. 
Cómelles as papas a todas elas un noviño e entusiasta Foro Ferrol Vivo, aínda que ten unhas ideas peregrinas verbo do Camiño Inglés.  
 Secomasí, os establecementos de hostalería, moi ocupados na montaxe das terrazas que esmendrellan as nosas rúas, non son quen de interesar aos peregrinos. 
Outrosí, as librerías tampouco son quen de amosar un atraínte escaparate de publicacións sobre o Camiño Inglés. Noutra ocasión habería que falar de xeito detido encol dos problemas e a mala sinalización da ruta xacobea polo barrio da Madalena, o Cantón de Molíns, o barrio de Esteiro e Caranza, e o deturpado polígono da Gándara, antes da entrada da ruta en Narón.
 Emporiso o Concello subvenciona as Meninas, a Noite Meiga, os Museos de Naturezas Mortas e outras fruslerías; manda truco que da ruta xacobea, nada de nada. 
A Xunta de Galicia nunca amosou o debido interese polas Rutas Atlánticas; velaí agora a anódina Consellería de Cultura promocionando a ocorrencia dunhas xornadas musicais e de teatro, de nulo interese para os peregrinos. 
 Do mesmo xeito, a actual Deputación Provincial da Coruña segue co mal trato cara ao Camiño Inglés que xa lle dera o pouco considerado Presidente anterior, que mesmo botou a perder e foi incapaz de presentar en Ferrol unha publicación sobre o Camiño Inglés, editada pola propia Deputación. 
 Para rematar, un sinxelo desexo: que o Camiño Inglés non sexa contaminado polas Meninas. Coñecemos que a maioría dos pintores de Ferrol e as variadas asociacións e galerías que os representan non teñen interese nese “evento”; se cadra o que poderían facer estes artistas é unha exposición conxunta sobre a súa visión do Camiño Inglés. 
jjburgoa@hotmail.com

O Camiño Inglés: agora chámase Andaina