Creative Commons

Que a Rede é unha selva pola inxente cantidade de información é unha obviedade.
Pero, baixo a premisa de elaborar materiais de libre acceso e circulación hai, como contrapartida, moitas experiencias que apostan por unha cultura participativa, crítica e comunitaria.
Á marxe de que moitas iniciativas que xa hai, que unhas terán máis ou menos éxito, é evidente que quen queira ten materiais de alta calidade para formarse de xeito autodidacta.
Para fomentar ese espírito crítico, necesario nestes tempos de crise social.
Páxinas como as de Somos Ninguén, Traficantes de Soños, Nocións Comúns, Coop57 ou a do profesor catalán Vicenç Navarro, unido á auto financiación de proxectos sociais por medio do crowdfounding, están a ser a base teórica e práctica dunha nova esquerda emerxente que, dende os movementos sociais, rompen as vellas e rancias hexemonías.

 

Creative Commons

Te puede interesar