Torra, ‘president’ de todos os cataláns? Meu deus!

|

Vexo, como a meirande parte dos españois, o que está acontecer en Cataluña e xuro por Deus que no atopa verbas. Mesmo penso que o mellor que debíamos facer todos é non falar do que é incomprensible para a inmensa maioría das persas. E insisto nesto das “persoas”, porque o que teño claro é que non se pode defender a independencia desde o plano da violencia nun país democrática como o noso, dotado dunha Constitución que, se ben non satisface a todo o mundo, é o texto legal que nos dota de liberdade. Unha liberdade que, vistas unhas manifestacións violentas que, penso eu, están a ser protagonizadas por uns poucos que no representan, en ningún caso, o máis mínimo sentido da tolerancia, Esa tolerancia que, como se pode ver e escoitar, tampouco ten o ‘president’ catalán, afeito máis aos seus intereses que ao conxunto da poboación catalán.

Torra, ‘president’ de todos os cataláns? Meu deus!