Conflito

|

Sobre o naval parece que xa está todo devandito. O único plan de viabilidad posible pasa por conseguir carga de traballo. Non é máis que a xusta demanda dos que queren vivir do seu esforzo. Un traballo difícil e especializado, un labor que marca a fisonomía da cidade, o seu xeito de entender a vida, os ensinos que se imparten na cidade e ata a nosa maneira de falar. Non é estraño xa que logo o apoio total que reciben os traballadores que se mobilizan nestes momentos tan difíciles e incertos. Normal tamén parece toda a controversia que poida xerar esta situación. Está en xogo a supervivencia de Ferrolterra.
Determinadas posturas que parecen distraer dos auténticos responsables actuais non teñen cabida. O alcalde debe esixir unha solución política do asunto e si esta non chega tomar a única saída que lle queda no conflito interno entre a súa organización, o PP, e a súa cidade…, o demais sería puro teatro.

 

Conflito