Narón invierte 94.000 euros en reforzar el personal de apoyo en las escuelas infantiles

Escola Infantil de A Gandara Narón
|

El Concello de Narón incrementará este curso la partida destinada al servicio de gestión de las tres escuelas infantiles municipales con 94.600 euros más que se emplearán en la contratación del refuerzo del personal de apoyo, limpieza y cocina en estos centros con motivo de la actual crisis sanitaria.

“En conxunto, con cargo a esa achega económica, sufragaranse os gastos das horas que se realizarán a maiores nestas tres áreas das escolas infantís municipais, incrementando as xornadas do persoal en case 800 horas ao mes ata agosto do vindeiro ano, cando expira o contrato”, indicó la alcaldesa Marián Ferreiro.

La mencionada partida permitirá incrementar los horarios de limpieza y de educadoras de apoyo en los tres centros. También del personal de cocina en las escuelas infantiles de Piñeiros y A Gándara, ya que en la de A Solaina la demanda se puede atender con el personal actual.

“Esta medida lévase a cabo co fin de cubrir unha serie de necesidades detectadas no servizo debido á situación sanitaria, ampliando o contrato en vigor para atender as necesidades xeradas pola pandemia da Covid-19 e ofrecer unha atención óptima ás familias usuarias deste servizo”, señaló Ferreiro. “Dende o Concello cumprimos coas ratios de persoal para estes centros pero decidimos mellorar o servizo incrementando o contrato en vigor e tamén mantendo o número de prazas nas tres escolas infantís municipais”. l

Narón invierte 94.000 euros en reforzar el personal de apoyo en las escuelas infantiles