zona verde

La delimitación de los caminos de la zona verde impulsa la actuación de Fontelonga

Los juegos infantiles y la tirolina establecerán espacios para diferentes edades

O Concello urbaniza unha rúa e dota dunha zona verde con espazo de lecer a Piñeiros

No nova zona de ocio instalaranse elementos para prácticas deportivas como o parkour

1 2 3 4 5