• Lunes, 24 de Septiembre de 2018

Un país onde algúns alcaldes de concellos pequenos cobran máis

n país onde algúns alcaldes de concellos pequenos cobran máis que un docente está abocado ao fracaso. E non quero con isto dicir que sexa o político o que teña que cobrar menos, senón que os profesores e outros funcionarios con grande responsabilidade e formación, por non falar dos investigadores, terían que ter unha remuneración acorde coa súa preparación e o seu labor. Mais ano tras ano, o soldo dos primeiros perde poder adquisitivo e o mundo científico vive da explotación dos bolseiros. Sen falar do salario mínimo e das pensións. 
Noutros ámbitos, os emolumentos son outros. A televisiva Belén Esteban, sen apenas estudos, percibía ata hai pouco 60.000 euros ao mes, ou iso din. E se llos pagaban era porque xeraba grandes beneficios. Agora, talvez sendo outra a situación, a empresa opta por unha rebaixa salarial e a “princesa do pobo” presiona ausentándose do seu posto un par de semanas. Olé os seus ovarios! Algúns traballadores, con máis razón, deberiamos defender as nosas condicións laborais co mesmo ímpeto.