Obriga

|

Acoso escolar, amenazas, malos tratos, ciberacoso, explotación, agresións sexuais...


De acordo coas estatísticas oficiais, os casos de violencia contra nenos e adolescentes non deixan de medrar en España. A recente aprobación do proxecto de lei orgánica de protección integral á infancia e á adolescencia fronte a violencia é unha débeda histórica con todos os menores, coa convención dos dereitos dos nenos e as continuas recomendacións do comité dos dereitos dos nenos.


Tras trámite e previsible ratificación polo Senado, será necesaria unha adecuada dotación orzamentaria, a creación de xulgados especializados, a formación específica dos profesionais da xustiza, o apoio ás familias para a promoción do bon trato e actividades preventivas das administracións públicas.


Nós como cidadáns tamén temos unha obriga inescusable nesta normativa, comunicar as situacións de violencia ante a autoridade competente.

Obriga