SÁHARA

|

Vén de renovarse o programa “Vacacións en paz” entre a Solidariedade Galega co Pobo Saharaui e o Concello de Ferrol. Parabéns. Así, a nosa cidade volve amosar unha solidariedade efectiva coa ex colonia española. En especial, con nenas e nenos menores de doce anos, que no verán estarán entre nós.
Temos unha débeda pendente co pobo saharaui. Esquecemos, ás veces, que foi o corrupto réxime franquista quen deixou a este pobo, que a mediados dos anos setenta, tiña a nacionalidade española sós fronte unha ocupación marroquí, que miren por onde, tamén tivo o apoio dos EEUU.
Unha postura de claro apoio ao pobo saharaui frearía as pretensións da monarquía alauí en Ceuta, Melilla e Canarias. Ademais, de reforzar aos sectores democráticos no propio Marrocos. En calquera caso, benvido a renovación do convenio, e que Ferrol volva a acoller ás nenas e nenos saharauis.

 

SÁHARA