Preocupados

|

Supoño que calquera traballador que crea na necesidade de ter unha representación, para defender os seus lexítimos intereses, ten que estar preocupado polo “consello” que algúns cargos do PP lle deron hai uns días aos membros do comité de Navantia, dicindo que non deberían meterse en debates políticos. Hai que ser moi cándido para pensar que os debates políticos, de calquera tipo, poden ser indiferentes para os que teñen que vivir pendentes de decisión políticas, sobre todo no caso de traballadores de empresas públicas. Quero pensar que aquel “consello” foi soamente un xeito pouco afortunado de falar e que non tiña a intención de enviar unha sutil ameaza. De calquera xeito, coido que os do comité teñen a suficiente experiencia e sentido do humor para non pensar moito no que un par de “iluminados” digan ou queiran insinuar e continúen co seu traballo, porque senón, pobres dos que teñan que agardar que os políticos profesionais lles amañan os problemas.

Preocupados