Los trabajadores del GES de Mugardos acusan a la alcaldesa de desconocer su realidad laboral

|

Los trabajadores del GES de Mugardos acusaron ayer a la alcaldesa, Pilar Díaz, de desconocer su realidad laboral y reivindicaciones. Así achacan a una mala gestión política la pérdida de la subvención de Amtega para el Aula Cemit que ha derivado en el despido de la empleada responsable. “Ante a mala xestión política a solución e o peche de servizos, non explicando que o concello so tería que facer fronte ao salario dun ano, xa que a subvención do servizo e anual”, puntualizan en un comunicado. También aseguran que no les consta el incumplimiento del convenio en vigor por parte de los empleados municipales que recoge la apertura del Concello los jueves por la tarde. “O que sí nos consta, e é publico e coñecido para ela e o seu equipo de goberno, é que servizos como o GES fan 40 horas semanais, 2,5 horas máis do que marca o convenio laboral”, señalan.
Con respecto a las horas del GES indican que son horas de 2016 y 2017. “Xa se aceptou un plan de compensación de horas para 2017 polo que os traballadores están constantemente en servizos mínimos de un ou dous empleados por xornada co risco que iso implica nun servizo como este, e a súa última proposta non foi de compensación senón de peche do servizo para intentar compensar as de 2016”, aseguran.
Insisten en que las horas extras no se hicieron para reforzar turnos “senón para suplir a non contratación de tres compañeiros máis durante dous anos xa que donda había dotación orzamentaria para doce persoas estaban nove”.
Los trabajadores del GES desmienten que las horas extras se generasen por permisos para cursos. “Esta cuestión é totalmente falsa, xa que dende hai máis de 2 anos denégase por sistema a asistencia a cursos e temos compañeiros con dietas aprobadas hai máis dun ano sen cobrar” y especifican que ningún compañero realizó cursos de terrorismo yihadista. “Ese é un curso destinado á Policía Local totalmente normal tendo en conta que nos atopamos en alerta 4”, aclaran.
Desde el GES afean la actitud del gobierno al que acusan de “exterminación de servizos públicos e de maltrato aos traballadores”, dicen, “choca bastante a presencia do equipo de goberno en manifestacións a prol dos servizos públicos e en defensa dos traballadores fora de Mugardos, aplicando totalmente o contrario na súa xestión”. l

Los trabajadores del GES de Mugardos acusan a la alcaldesa de desconocer su realidad laboral