Medio Ambiente demanda que se ponga en marcha la depuradora

|

El director de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, contestó ayer en el Parlamento a una pregunta de Alternativa Galega de Esquerda sobre la EDAR. Al mismo tiempo que desde la Xunta se insta al Concello de Ferrol a que “exerza as súas competencias e complete o proceso de posta en marcha da depuradora de Cabo Prioriño para poder garantir o saneamento da ría” se afirma también que “se teñen evitado xa que 2,2 millóns de metros cúbicos de augas fecais se vertesen no interior da ría sen depurar”.
Gonzalo Mosqueira mostró su “preocupación” ante la “posibilidade de que non se complete a posta en marcha de todo o sistema de saneamento de Ferrol e as augas fecais sigan verténdose á ría”. El director del ente que depende de la Consellería de Sanidade explicó que “existe unha nova depuradora que hai que poñer en marcha e estanse rematando actuacións que permitirán que as augas fecais que actualmente se verten no interior da ría se traten nesa nova depuradora”.

recepción de la obra
Mosqueira aseguró además que las obras de construcción del nuevo sistema de saneamiento de Ferrol “foron executadas e recibidas pola Confederación Hidrográfica coa colaboración económica da Xunta, sen que esta participase nin na dirección das obras nin na recepción das mesmas”. Trasladó la responsabilidad “de posta en marcha, explotación e mantemento” al Concello de Ferrol, que “ten que inspeccionar e controlar o que está facendo a súa empresa municipal para prestar o servizo da EDAR de Cabo Prioriño e de todo o sistema de saneamento”. Recomienda “que se non o ten feito xa, organice e dote economicamente un equipo de traballo para levar a cabo este control e esta inspección”.

AGE
El viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda, Antón Sánchez, calificó de “chapuza” lo que sucede en Ferrol en torno al sistema de saneamiento y habló de un “escándalo” que descubrió el actual gobierno, al que felicitan. Acusa a Mosqueira de no querer asumir su responsabilidad y la del Partido Popular. “Non teñen nin un mínimo de vergonza atrevéndose a dicir que houbo un control exhaustivo. Cobraron ós veciños e veciñas de Ferrol por un servizo que non existía e tivo que vir un novo goberno para destapar este escándalo e suspender esta taxa”, afirmó Sánchez.
AGE considera que Mosqueira evitó responder a si se comprobó el estado de funcionamiento de la planta depuradora “falando da responsabilidade do Concello de Ferrol” pero “sen mencionar a obriga da Xunta de investigar e controlar o correcto funcionamento dunha instalación pola que pagou 15 millóns de euros”.  Añadió que “ata hai uns meses era o Partido Popular o responsable tanto da administración económica como local que non só enganaron á cidadanía falando do saneamento da ría de Ferrol senón que estiveron a cobrar por un servizo que non se estaba a ofrecer”.
AGE ha registrado una propuesta para debatir sobre la EDAR en el pleno.

Medio Ambiente demanda que se ponga en marcha la depuradora