NARON - El BNG pide una solución para los niños que se quedaron sin plaza de comedor

|

El BNG de Narón insta a los representantes del PP del Concello y a los que están al frente de la administración autonómica que “xestionen  unha solución inmediata” al problema surgido en el colegio de A Gándara al quedar algunos niños sin plaza de comedor “por autorizarse dende a Xunta moitas menos prazas das que se viñan facendo uso en curso anteriores”.
Los nacionalistas  apuntan que ya no se trata de un problema puntual sino que “estamos ante unha problemática de especial trascendencia, xa que ao falarmos do servizo de comedor, estamos a falar de concicliación familiar e da calidade de alimentación para moitos nenos”.
El BNG entiende que la realidad del Concello exige “que administración autonómica e administración local dialoguen para buscar unha solución, se ben a solución ten que vir de quen ostenta as competencias e no menor prazo posíbel, xa que se está a producir un perxuízo a moitas familias locais. n

NARON - El BNG pide una solución para los niños que se quedaron sin plaza de comedor