El gobierno aborda acciones legales por las denuncias de la plataforma del agua

La Platforma presentó el pasado lunes en el Juzgado una denuncia contra el gobierno local | l.p
|

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, anunció que el gobierno local interpondrá, una vez que los servicios jurídicos analicen la denuncia formulada por la Plataforma en Defensa dos Servizos Públicos, acciones legales, tanto por la vía civil como por la penal contra las personas que firman el escrito presentado el pasado lunes en los Juzgados de Ferrol.

Aunque el regidor dijo ser consciente de que esta denuncia “non ten ningún sustento” por tener un carácter político “a un ano vista das eleccións municipais, co fin de desgastar ao goberno”, aclaró que se trata de delitos “gravemente penados” por lo que señaló que los denunciantes “non son conscientes dos seus actos”.

Suárez no dudó en poner nombres y apellidos a cada una de las personas que firman la denuncia, hablando de dos candidatos de Marea Ártabra –Fernando Ramos y Lupe Ces–, un candidato del PSdeG-PSOE –Bernardo Rego– y otras dos personas, Pablo Portero “que está en todas as plataformas cambiando de traxe, pero sempre coa intención de destruir todo o que se constrúe dentro da unidade popular” y Alexandre Carrodeguas “que empezou apoiando a Marea Ártabra e ao gañar Ferrol en Común cambiou de bando apoiándonos ata que el non era o protagonista”.

Dijo echar de menos, además, detrás de la pancarta, al concejal Germán Costoya, presente en todas las anteriores reivindicaciones de la plataforma.

El alcalde, que ayer compareció arropado por los concejales Álvaro Montes y Suso Basterrechea, en representación del gobierno local, acusó a estas personas de “levar toda a vida destruíndo máis que construindo” y aseguró que “élles grande a defensa da veciñanza porque só defenden os seus intereses e os dos que están detrás, para derrubar a un goberno, que por moito que queiran, non é provisional e chega para quedarse”, indicó el regidor.


Con respecto a la denuncia, aclaró que la estafa es un delito “por engano, que busca un aproveitamento persoal ou un lucro”, por lo que insinúan que el alcalde o el gobierno “trata de enriquecerse cunha taxa, algo que é falso”. En cuanto al delito de prevaricación, Suárez recordó que implicaría “unha resolución a sabendas de que é inxusta, algo que é falso, xa que contra con todos os informes dos habilitados nacionais que son os que foron guiando toda a actuación para sufragar un servizo que se está a prestar”.

Por estas razones, las acciones legales se tomarán por “difamar a un goberno que sempre fixo o que era legal e o que os habilitados foron dictando nos informes e expedientes que sustentaron as nosas decisións”, apuntó el alcalde de Ferrol.


En relación a la denuncia, Suárez apuntó que está llena de incongruencias –algunos nombres de empresas no son correctos– e hizo un relato de los hechos sobre el procedimiento seguido por este ejecutivo desde que llegó al gobierno en cuestiones de gestión del agua. Así, recordó que “en primer lugar. foi este goberno o que fixo unha visita á Edar e demostrou que se estaban realizando obras que non correspondían co feito impositivo ao da tasa de 2014, do PP,; foi este goberno o que suspendeu a taxa e o que solicitou tres informes que conclúen que de forma previa á posta en marcha deberan terse solucionado grietas, e problemas con cargo non á taxa, senón á encargada da infraestructura. Co expediente aberto aínda, o 3 de abril de 2017 se certifica polo enxeñeiro que o servizo estase a prestar. Ata en tres ocasións, en sesión plenaria e algunha máis en comisión levamos unha proposta de taxa co seu correspondente estudo económico (13 de febreiro do 2017, 22 febrero de 2017 e 16 xuño de 2017,) e por necesidade de financiar o sistema, recollido no informe do interventor, acórdase levantar a suspensión da taxa anterior e o equilibrio entre gasto e ingreso que non se evalúa de xeito inminente, senón nun lapsus prolongado de tempo”.

Suárez concluyó que “se alguén pode presumir de poñer orde no saneamento, logo de vir dunha situación de caos desta cidade, é este goberno”.

Por su parte, la Plataforma matizó ayer que la denuncia “non foi contra Jorge Suárez, senón contra o alcalde e a súa pésima xestión”. Además, la plataforma califica de “lamentábeis e inxustos” los intentos de “descalificacións persoais que dedicou o alcalde a varias das persoas que forman parte desta Plataforma” y asegura que en la denuncia no hay ataques al honor ni falsedades sino “a defensa dos intereses veciñais e medio ambientais, fronte a inacción e mal goberno”.


Asimismo, la agrupación apunta que le gustaría que “a rapidez, dureza e os medios despregados contra nós”, se mostrase de igual manera “contra os poderosos, mesmo esas querelas que anuncia debería telas posto no seu momento contra Socamex e o anterior alcalde que nos enganou”, al tiempo que asegura que la denuncia presentada llega ”despois de moitas accións previas, peticións de información, propostas de solucións, etc. e de mais de 30 meses de goberno sen solucións”.

El gobierno aborda acciones legales por las denuncias de la plataforma del agua