Otero Pedrayo

O Parlamento recoñece o compromiso e o legado galeguista da Xeración Nós

Co galardón recibido hoxe, a Fundación Otero Pedrayo, a Fundación Castelao, a Fundación Antón Losada Diéguez e a Fundación Vicente Risco dan continuidade á memoria e ao labor dos 'galeguistas' que conformaron a Xeración Nós.


Epistolario

É este un traballo que, por mor da pandemia, chega xusto cando acabou o ano das Letras Galegas que a Real Academia adicoulle ao intelectual ferrolán.Esta edición a cargo de Patricia Arias Chachero, Nélida Cosme e Adrián Estévez Iglesias permítenos achegarnos ás figuras de Carvalho e Otero Pedrayo, así como a unha parte fundamental da historia da Editorial Galaxia, da Universidade de aqueles tempos e da propia Real Academia Galega.Mais este libro é sobre todo a testemuña da longa e fonda amizade entre Ramón Otero Pedrayo e Ricardo Carvalho Calero.

Una obra profundiza en los 25 años de relación epistolar entre Carvalho Calero y Otero Pedrayo

La publicación recopila las misivas compartidas entre manos intelectuales entre 1949 y 1974

1 2 3 4 5