as

De Madrid

Poñamos que falo de Madrid –como cantou Sabina e Antonio Flores- ese lugar especial e particular, tan igual e tan diferente.

A horta e alma súa

Son como un entretemento, unha distracción para algúns que pretenden labrar a terra sen saber que queren plantar nela, sen saber que poden ou deben sementar, sen saber que non saben.El estaba alí tranquilamente sentado.

Moita leria e pouca claridade

E estas non son cuestións que se podan tratar e resolver con leria e pintando espellismos.

Sentidiño... cada vez máis

E sobre todo moito ánimo porque, sen ningunha dúbida, non tardará moito en desaparecer da nosa vida o que, en gran medida, depende de todos nós

Menos mal...

Aínda que, de cando en cando, hai novas que me producen tal desagrado que case me esgano cos alimentos que estou a inxerir, como tamén teño referido.Pasoume antonte cando nunha das páxinas de “Sociedade” vin o titular “Portugal envía por primera vez una canción en inglés al Festival de Eurovisión”.

1 2 3 4 5