anxo ferreiro currás

Ramón Díaz Raña In memoriam

Ramón foi secretario do bispo Argaya, cura de San Sadurniño, e por fin secularizado casou con Conchi.

O bispo comparte a memoria do 72

Resulta ser esta unha grata nova, pois non só non é frecuente que a xerarquía da Igrexa en xeral, salvo casos moi contados, aparezan compartindo estas manifestacións obreiras, máxime cando se trata do rexeitamento dun crime franquista, este bispo, emporiso, tivo interese de estar achegado ao pobo, mesturado como un máis na memoria dos asasinatos de Amador e Daniel daquel crime da policía franquista.Xa puxera interese en coñecer e conectar coa problemática obreira cando tomou a iniciativa de facer as primeiras visitas en Ferrol ás centrais sindicais e coñecer de primeira man o seu maior problema de Ferrol, que é o paro.Non só asistiu o bispo á conmemoración da memoria do 72, senón tamén aparece o seu “escrito Ferrol 72” na páxina web de da diocese, www.mondnedoferrol.org onde salienta a postura da Igrexa de Mondoñedo-Ferrol naqueles lutuosos sucesos.É de agradecer que, por fin, o bispo desta diocese dirixa estas loas á Igrexa e nelas a don Miguel Araúxo: “Temos que estar orgullosos pois a Igrexa de Mondoñedo-Ferrol de daquela soubo compartillar providencialmente co pobo os seus gozos, loitas e esperanzas”.

Curas na cadea

Houbo bispos que non firmaron a carta da defensa do golpe militar e da guerra como cruzada.

A romaxe de Arzúa

Mais a Romaxe seguiu “relendo en “aberto” as parábolas revolucionarias do Evanxeo”.Na celebración eucarística de Arzúa compartimos a inquedanza problemática de Galiza e do mundo: coa denuncia dos recortes neste tempo de pandemia veuse a importancia da Sanidade Pública; a denuncia da aporofobia, rexeitamento do pobre, o desprezo das persoas emigrantes pobres; neste intre, escoitamos emocionados a testemuña da peruana María co seu home enfermo e tres fillos, sen papeis en A Coruña; a denuncia do abuso dos eólicos a maior densidade de aeroxeneradores por km2 en Europa; Galiza resulta unha colonia apetitosa das grandes multinacionais coas celulosas (eucalictais), as centrais hidroeléctricas, minaría, con pouco ou negativo proveito para Galiza; o movemento “Acampa pola Paz e o Dereito ao Refuxio” denuncia a mutación da outra pandemia do fascismo, da intolerancia, do odio, do medo, que nos leva a renunciar na loita polos nosos dereitos”; tamén escoitamos a lectura da carta que nos mandou un preso, “...De entre todos os excluídos, Cristo decide passar á historia como un condenado á morte, e umha parte importante do Novo Testamento foi escrito no cárcere por pessoas que daquela eram considerados delinquentes...

1 2 3 4 5