Os Servizos Sociais inspeccionarán oito de cada dez reidencias de maiores este ano

A Inspección de Servizos Sociais da Xunta prevé visitar este 2023, polo menos, o 80% das residencias de maiores galegas (un total de 325) e o 50% dos centros de atención diúrna da terceira idade (124). No entanto, esta cifra podería aumentar se hai denuncias, queixas e reclamacións, das que o 100% serán tramitadas.

Así o recolle o plan de inspección de Servizos Sociais para este ano que publica este venres o Diario Oficial de Galicia (DOG). Trátase dun documento no que figuran as principais liñas de actuación a realizar, cunha previsión numérica de instalacións que se verificarán.


O 80% dos xeriátricos supón a mesma cifra que os que contemplaba o plan do pasado 2022, pero o do ano actual si prevé un incremento para os centros de día de maiores, que pasan do 38% ao 50%.
Ademais, os inspectores da Consellería de Política Social e Xuventude prevén acudir este 2023 a 59 residencias de persoas con discapacidade (o 55% das existentes) e a 68 centros de atención diúrna a este colectivo (45%).


No que respecta ao Servizo de Axuda non Fogar (SAF), inspeccionaranse 100 empresas privadas –case a metade– e priorizarase aquelas que xestionen programas de titularidade local. Neste contexto, tamén se farán 85 visitas domiciliarias.


Menores e familia


Así mesmo, os inspectores desprazaranse polo menos a 404 centros dedicados á infancia –escolas infantís, puntos de atención á infancia, espazos infantís e ludotecas–, que supoñen o 70% do total, mentres que chegarán ao 100% dos centros de menores.


En canto ao apartado de servizos de atención á familia, desprazaranse até todos os puntos de encontro familiar existentes na comunidade, un total de oito.


De igual modo, visitarán a totalidade das ‘casas niño’, as ‘casas do maior’ e outros proxectos destinados á atención de menores de tres anos e de persoas maiores que soliciten algún tipo de subvención á Xunta para a súa posta en funcionamento.


O plan de inspección de 2023 tamén prevé 110 visitas a servizos sociais comunitarios xestionados polos concellos, a 46 centros de inclusión, a seis centros de igualdade e a 15 servizos de atención temperá, e realizaranse 45 seguimentos de expediente da Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga) e Axudas de Inclusión Social (AIS).


Noutra orde de cousas, a Consellería de Política Social ten prevista a tramitación de 70 expedientes de autorización de creacións de centros, cesamentos de actividade e modificacións substanciais do servizo, entre outros procesos. En principio, serán 40 no sector de maiores, discapacidade e dependencia, 15 en familia e menores, e outros 15 en servizos comunitarios e inclusión social.

Os Servizos Sociais inspeccionarán oito de cada dez reidencias de maiores este ano

Te puede interesar