Aforro

|

No Diario Oficial de Galicia do 15-07-2015, a Consellería de Traballo e Benestar publicaba a resolución co novo procedimento para seleccionar ás entidades sen ánimo de lucro que xestionarán os servizos dos centros de internamento de menores na comunidade autónoma. Constatase neste  concurso unha reducción de partidas orzamentarias con respecto á convocatoria do ano 2011. Concretamente un descenso do 17% no rexime de internado e unha baixada do 19% en medio aberto. Teoricamente este “aforro” será derivado hacia o intento de favorecer un maior número de acollementos familiares fronte aos ingresos residenciais. “Priorizar máis e mellor os recursos” directriz anticipada no informe de 2014 do Valedor do pobo. A celebración será intensa si se cumple o cambio de tendencia, xa que algúns proxenitores levan tempo loitando xudicial e administrativamente para evitar a institucionalización dos seus fillos.

Aforro