Máis do mesmo

|

prezo moito a amizade e teño un amigo moi querido que gusta de recurrir á frase que da título ó artigo para por de relieve que hay cousas que non avanzan nin mudan porque non hai xeito de superalas ou porque, quen ten a facultade de logralo, non sabe como facelo. Ven a cousa por iso outro do plan presentado polo goberno municipal de Ferrol para recuperar a vella estampa da antiga praza de Armas, á que moitos ferroláns –digo o de moitos porque aquí cada vez somos máis os vellos– lembran moi ben como era. Tiña, ata a construción do aparcadoiro subterráneo, parterres floridos e espazo para o  paseo que non ten esta, aínda que estivera caída un chisco hacia a rúa Real. Non entendo moi ben o que dí Patrimonio sobre o do aceso ó Concello e o tema do aparcadoiro. De todo o leva prometido o goberno actual talvez iso era o máis axeitado.

Máis do mesmo