Podemos: un cambio no facer político

|

A poucos días de tomar o temón da nave socialista, o novato capitán do PSOE, Pedro Sánchez, non mais soltar amarras e iniciar singradura, a escasas millas do porto de partida escóraselle a estribor, non acontecéndoselle mellor remedio para restablecer a estabilidade que cargar lastre sobre babor, iso polo menos é a dedución que despréndese da tentativa do novo ordenante do puño en rosa ao pretender arrebatar a Podemos o liderado da rexeneración democrática do país, sen entender este principiante, que non está ante un movemento de esquerdas senón ante un iniciativa cidadá que a través da participación popular de forma decidida ten posto o seu obxectivo na instauración doutra realidade democrática onde a vida digna das persoas se corresponda coa dignidade característica dun Estado renovado.
Polo tanto, dende a súa liñaxe, este personaxe debera saber que que en vez de recoñecer e emendar os seus erros políticos empréndea acosando a un opositor que exerce en suplencia das súas obrigas e as súas carencias, escaso treito político pode percorre sen darse de fociños contra a crua realidade dos seus propios antagonismos.
Sobre todo, cando é farto sabido que a súa organización política despois de ser copartícipe da actual catástrofe social, non só deixou de ser unha alternativa de poder, senón que conxuntamente co PP converteuse nun dos maiores problemas políticos do país, sen que abonde como solución o simple acicalado de fachada dunha renovación xeracional, se como é o caso, o cambio de persoas non leva implícito actitudes de reencontro co verdadeiro ideario socialista, que en correspondencia, esixiría de partida a renuncia a seguir exercendo o papel de servente dos mercados financeiros, e dende outro prisma, articular políticas alternativas ás de carácter neoliberal do Goberno de Rajoy; pero o certo é que por cativa dependencia, para o PSOE ese cambio de rumbo e conduta resulta en se mesmo unha auténtica quimera.
É por iso que dende todo punto de vista, resulta unha ignominia política o ataque furibundo do máximo dirixente socialista cara a Podemos tachándolle de organización populista, cando o certo é que lonxe de tal condición, esta organización de novo cuño emerxe por imperativo da situación de deterioración democrática que vive o país, e como alternativa. a un bipartidismo corrupto que á par de facer oídos xordos ás demandas sociais  maniféstase incapaz de levar a termo a rexeneración que demanda un degradado sistema político, aínda cando, a través da simulación tanto o PP coma quen figura coma primeiro partido da oposición, nun exercicio de “gatopardismo” intenten engaiolar aos electores a través dunha transformación máis estética que ética, coa única finalidade de aparentar facer cambios, cando o certo é que todo segue igual e tampouco teñen a mínima intención en devolverlle a política aos cidadáns.
Ao parecer os dous partidos maioritarios que se sucederon no goberno dun triunfalista bipartidismo, ademais de non ter a dignidade suficiente para sentir o rexeitamento dos cidadáns, néganse agora a asumir que a translación sufrida na grosa liña vermella que divide as dársenas desta democracia bipolar, ademais de indicarlles ter perdido a maioría electoral, vén a desautorizalos a seguir subordinando o benestar colectivo aos intereses espurios do poder económico, e non tan só por ser o sentir do novo quórum encabezado por Podemos, senón tamén, por ser a correcta interpretación do estado de ánimo mostrado con profusión no último encontro coas urnas pola cidadanía, que suprime toda atribución a quen, remisos a recoñecer a nova orde resultante empéñanse en manter a toda ultranza a continuidade dunha representación perdida.
As cousas teñen cambiado, e só quen, como o recén desembarcado dirixente socialista non admiten o envorcamento habido na configuración política do país, e dende a súa obcecación, son incapaces de decatarse que todo fustrigamento dende o bipartidismo contra Podemos máis que erosionar a súa solidez reforza os seus argumentos, e polo tanto, máis que afectar en negativo aos seus intereses políticos convértese no mellor dos seus incentivos, máxime, cando a evidencia  pon de manifesto que as campañas de acoso e derrubamento orquestradas dende uns partidos de escasas conviccións democráticas, son en se mesmo, o subterfuxio utilizado por quen incapaces de empregar argumentos racionais e lóxicos para saír da crise, utilizan como arma arreboladiza a mala praxe da mentira política, co perverso acompañamento duns aliados columnistas que conforman a caverna mediática.
Pero o verdadeiramente certo é, que mentres Podemos como terceira forza política en ascenso, ameace a continuidade do bipartidismo, lonxe de toda dúbida, os intereses da cidadanía seguirán cotizando en alza.

Podemos: un cambio no facer político