Criterios empresariais

|

Con independencia das administracións públicas, non importa quen exerza a acción social: emprendedores, asociacións sen ánimo de lucro ou empresas vinculadas a negocio. O esencial é dotar de servizos de calidade e humanizar o traballo dirixido a grupos sociais que se atopan en franca necesidade de apoio. Persoas con discapacidade, maiores, paradas que non queren selo, minorías étnicas, emigrantes, mulleres, familias…, en definitiva grupos humanos que confían en organizacións que os atenden e fomentan a súa normalización social.
Para que esta misión sexa sostible precisanse criterios de viabilidade económica, dotación de persoal e previsión razonable de gastos xerais. É dicir, criterios empresariais que garanticen que a súa labor é sensata, que inspira confianza de continuidade, crecimento e millora. Evidentemente tamén fiscalización, auditorías e por suposto, logo, deixar traballar.

 

Criterios empresariais