Cantas cousas se poderían ter amañado neste país...

|

As veces, unha concepción simplista –aínda que no estúpida– da vida nos leva pensar, e a mín a saber, que neste mundo hai de sobras para todos; mesmo para os que nada teñen. O problema non pois cuestión de que non haxa, senón de que se adoiten decisións que todo o mundo espera pero que, por unhas cuestións ou outras, non dan feito. Para mín, non é o mesmo unha casa que dende hai moito segue a esar sen recebar porque xa abondou para o peto de que ha fixo ou contratou e este non da para máis, que urbanizacións enteiras, rematadas, que apodrecen por cuestións xurídicas, como é evidente que pasa coas que hoxe saca este xornal en Ferrol. Claro que o oportuno é sacarlles o máximo rendemento ó que delas queda por parte dos que son os seus donos, pero seguen a especular e nin tan siquera as sacan ó mercado. Pena máis grande é quen ten que vivir na rúa por non ter teito...

Cantas cousas se poderían ter amañado neste país...