vivenda protexida

As dúas primeiras vivendas protexidas do plan Rexurbe sortearanse a finais de mes

Están no número 1 da rúa Argüelles e optan a elas os inscritos no Rexistro único de demandantes

1 2 3 4 5