unha actitude positiva

Sobrevalorar non é optimismo

Dirase que é unha lectura pesimista, non, é realista.

1 2 3 4 5