Trasancos

Catro centros da comarca disporán o vindeiro curso de aulas de emprendemento

A nova iniciativa da Xunta chegará aos CIFP Rodolfo Ucha, Leixa e Fraga do Eume e ao IES Terra de Trasancos