Sagrario Abelleira

Un novo libro aporta datos inéditos da vida de Rosalía de Castro e Manuel Murguía

O primeiro dato inédito desvelado polo libro é a auténtica data de nacemento da poeta: o 23 de febreiro de 1837, e non o día 24, día do seu bautismo.

1 2 3 4 5