portugués

P portugués

O certo é que a maioría dos estudantes de portugués non están en Galicia, senón na autonomía de Extremadura.

1 2 3 4 5