Pois facendo

4 de cada 10

4 de cada 10, é o número de persoas de entre 14 e 15 anos que non teñen aptitudes para desenvolverse en galego.

1 2 3 4 5