se pode

Hostalería

A min paréceme que as palabras deste señor, non se deberían entender “ao pé da letra”, se non coa intención de que non se pode malgastar.

Mobilización social e firmeza institucional

Asemade, non se pode ignorar que este golpe sobre as empresas máis dinámicas da zona vaise ampliar afectando a aquelas máis pequenas, da industria e os servizos, destruíndo emprego e restando peso económico e demográfico.

1 2 3 4 5