ou non

Vacinas

deixar que pasen as correntes apestadas, que outras virán”, aínda que, seguramente, ela non se refería só a esta clase de “pestes”, pois hai outras...

Dos desconcertos

Tamén a que tanto por activa como por pasiva, se lle busquen as voltas a calquera circunstancia ou situación teña ou non que ver coas súas áreas de xestión ou competencia.

1 2 3 4 5