non has

Nacionalidades históricas

Teño escoitado que en España hai tres nacionalidades históricas: Cataluña, Euzkadi e Galicia, mais nunca escoite as razóns que xustificaran a definición de Cataluña e EuzKadi como “nacionalidades”, o que non quer dicir que non has haxa, senón que eu non has coñezo.

1 2 3 4 5