Non hai

Fala pobo, fala

Aquí non hai máis cera que a que arde: Fala pobo fala, e falou.Poderíamos argumentar o que outrora dixeron ilustrados intelectuais respecto a incidencia que pode ter a cultura nisto de saber elixir , que un pobo culto e ben informado é un pobo máis libre, que a liberdade é cultura, etc, etc.

Volver

O que non hai dúbida é de que sempre nos unía o amor ao Racing.

Da esperanza

Non hai dereito a que nos rouben a esperanza.

1 2 3 4 5