lingua

Grandes espellos nas cidades de Galicia para animar os mozos a falar galego

A campaña consiste na itinerancia polas catro provincias dunhas estruturas xigantes con espellos nos que os viandantes poden verse reflectidos á vez que len a mensaxe “Din que a beleza está no interior. E ti gardas unha lingua fermosa! Saca o galego que levas dentro”.

1 2 3 4 5