leria e

Moita leria e pouca claridade

E estas non son cuestións que se podan tratar e resolver con leria e pintando espellismos.

1 2 3 4 5