Hans K� ng

Hans Küng, un teólogo humano

Hai que ter en conta o contexto no que foi proclamado este dogma da Infalibilidade do Papa.