Goberno galego non

Explotación de recursos a cambio de nada?

Cal será o seguinte paso no aproveitamento dos nosos recursos e no desmantelamento de infraestruturas clave para Galicia?