Fondo de Compensación Ambiental

Diego Calvo valora os investimentos do fondo de compensación ambiental

Insiste no relevo de retornar os ingresos do canon eólico para os concellos que están afectados polas infraestruturas

1 2 3 4 5