​Fernando González Laxe

Construcción naval, defensa, enerxía, alimentación, saúde e turismo, eixes para o futuro de Ferrolterra

Fernando González Laxe presentou no Concello o estudo estratéxico sobre competitividade