e Melilla son

Conflito co veciño

Así como os animais salvaxes (¿?) defenden os seus lindes territoriais, nós seguemos tamén esa norma tratando de atopar calquera escusa para entrar en liortas co veciño.

1 2 3 4 5