é criterio

Cal é o criterio de reparto das vacinas?

Neste caso veranse se están feitos todos os deberes, especialmente no reforzamento do sistema primario de saúde, máxime tendo en consideración de que non son poucas as denuncias de falta de medios, especialmente de profesionais.Agora ven, para alén da maior ou menor rapidez coa que hoxe se vacine, está claro que as cantidades que se entregan son insuficientes, e que o criterio de reparto que se utiliza non está claro, e non é o dos habitantes.

1 2 3 4 5