dereito

Da esperanza

Non hai dereito a que nos rouben a esperanza.

1 2 3 4 5