da tarde

Xente na néboa

Cousas da saudade.Xa hai tempo que morreron, pai e fillo.